divendres, 11 de novembre de 2011

Poesia Sa Cabra i es cabrit

Hola!!!

Noltros som sa classe de 5è B de CEIP ÀNGEL RUIZ I PABLO, d'Es Castell.

Aquí vos passam la nostra cançó de Sa cabra i es cabrit... després de setmanes de feina i una sessió setmanal amb na Carme, la nostra mestra de música, hem aconseguit acabar-la!!!

Fins aviat!!SA CABRA I ES CABRIT

Açò era i no era una cabra i un cabrit
que passejant van trobar una vinya
on hi havia uns rems molt polits.

Cabra i cabrit molta gola van tenir
i a sa vinya van entrar a menjar
sa cabra singlons i de gra en gra es cabrit.

Cabridet, jo menjaré de rem en rem
i tu ho podràs fer de singló en singló
perquè a ca nostra prest mos n’anirem.

Cabridet, tu menja de rem en rem
que de planta en planta jo menjaré
 perquè a casa prest mos n’anirem.

Van menjar fins “qu'ella” s’hi va embafar
‘nam cap a casa que ja en tenim prou
ja hi deus estar ple de tant de menjar.

Ella a n’es cabrit va intentar estirar
però com que ell hi volia quedar
sa cabra a l’amo va anar a cercar.

Vet aquí que l’amo vessa va tenir,
va fer venir es ca i així li va dir:
- ca, ves a sa vinya i fes sortir es cabrit.

Vet aquí que es ca vessa va tenir,
l’'amo a sa maça va anar a cercar
ves pega a n’es ca, que cerqui as cabrit.

Pro és que sa maça no hi va voler anar,
idò a n’es foc jo aniré a cercar
que cremi sa maça per no pigar as ca.

Es foc no hi va anar i a s’'aigu va avisar
-ves a apagar es foc que no em fa cas,
ella vessa va tenir, i a n’es bou va cridar.


Vet aquí que es bou no hi va voler anar,
a n’es carnisser l'’amo va anar a cercar,
i ell molt feiner as bou volgué escorxar.

Corrents es bou a beure’s s’aigu va anar
s’aigu a deveres cap a apagar es foc
i es foc a sa maça va voler cremar.

Sa maça es va alçar per pigar a n’es ca
i es ca en veure-la (“veurelè”) tant es retgirà
que cap a sa vinya a galop hi va anar.

Caminant, caminant es cabrit se’'n va anar
cansat de menjar i amb sa panxa ben plena
per això en arribar ja no el varen trobar.

I per això, fora vessa!!