dijous, 12 d’abril de 2012

Arranjaments de Sa Cabra i Es Cabrit

Els alumnes de quart de Pintor Torrent han estat treballant amb la lletra que finalment quedarà així perquè és més fàcil de cantar

Estrofa1
Açò era i no era una cabra i un cabrit
Que passejant van trobar una vinya
On hi havia uns rems molt polits
Estrofa2
Cabra i cabrit molta gola van tenir
I a sa vinya van entrar a menjar
Sa cabra singlons, 
i de gra en gra es cabrit
Tornada
Cabridet jo menjaré de rem en rem
I tu ho podràs fer de singló en singló
Perquè a ca nostra prest mos n’anirem (2)
Estrofa 3
Cabridet, tu menja de rem en rem
Que de planta en planta jo menjaré
Perquè a casa prest mos n’anirem
Estrofa 4
Van menjar fins “quella” s’hi va embafar
‘nam a casa que ja en tenim prou
Ja hi deus estar ple de tant de menjar
Tornada
Ella a n’es cabrit va intentar estirar
Però com que ell hi volia quedar
Sa cabra a l’amo va anar a cercar (2)
Estrofa 5
Vet aquí que l’amo vessa va tenir
Va fer venir es ca i li va dir:
- ca, ves a sa vinya i fes sortir es cabrit
Estrofa 6
Vet aquí que es ca vessa va tenir
L’amo a sa maça va anar a cercar
Ves pega a n’es ca, que cerqui as cabrit
Tornada
Però és que sa maça no hi va voler anar
Idò a n’es foc jo aniré a cercar
Que cremi sa maça per no pigar es ca (2)
Estrofa 7
Es foc no hi anà i a s’aigu avisà
- ves a apagar es foc que no em fa cas
Ella vessa va tenir i a n’es bou va cridar
Estrofa 8
Vet aquí que es bou no hi va voler anar
A n’es carnisser l’amo va anar a cercar
I ell molt feiner as bou volgué escorxar
Tornada
Corrents es bou a beure’s s’aigu va anar
S’aigu a deveres cap a apagar es foc
I es foc a sa maça va voler cremar (2)
Tornada
Sa maça es va alçar per pigar a n’es ca
I es ca en veure-la (“veurel·lè) tant es retgirà
Que cap a sa vinya a galop hi va anar (2)
Tornada
Caminant caminant, es cabrit se’n va anar
Cansat de menjar i amb sa panxa ben plena
Per això en arribar ja no el varen trobar (2)
I per això fora vessa!! (x2)

També han determinat que la peça és molt ràpida, s'ha de baixar el tempo
L'acompanyament rítmic que proposen és amb una pandereta marcar el primer temps de cada compàs a les tornades

 

dijous, 23 de febrer de 2012

Letra Modificada

Modificación de la letra para que la metrica sea coincidente
 
Açò era i no era una cabra i un cabrit
Que passejant van trobar una vinya
On hi havia uns rems molt polits

Cabra i cabrit molta gola van tenir
I a sa vinya van entrar a menjar
Sa cabra singlons, i de gra en gra es cabrit

Cabridet jo menjaré de rem en rem
I tu ho podràs fer de singló en singló
Perquè a ca nostra prest mos n’anirem (2)

Cabridet, tu menja de rem en rem
Que de planta en planta jo menjaré
Perquè a casa prest mos n’anirem

Van menjar fins “quella” s’hi va embafar
‘nam cap a casa que ja en tenim prou
Ja hi deus estar ple de tant de menjar

Ella a n’es cabrit va intentar estirar
Però com que ell hi volia quedar
Sa cabra a l’amo va anar a cercar (2)

Vet aquí que l’amo vessa va tenir
Va fer venir es ca i així li va dir:
- ca, ves a sa vinya i fes sortir es cabrit

Vet aquí que es ca vessa va tenir
L’amo a sa maça va anar a cercar
Ves pega a n’es ca, que cerqui as cabrit

Però és que sa maça no hi va voler anar
Idò a n’es foc jo aniré a cercar
Que cremi sa maça per no pigar es ca (2)

Es foc no hi va anar i a s’aigu va avisar
- ves a apagar es foc que no em fa cas
Ella vessa va tenir i a n’es bou va cridar

Vet aquí que es bou no hi va voler anar
A n’es carnisser l’amo va anar a cercar
I ell molt feiner as bou volgué escorxar

Corrents es bou a beure’s s’aigu va anar
S’aigu a deveres cap a apagar es foc
I es foc a sa maça va voler cremar (2)

Sa maça es va alçar per pigar a n’es ca
I es ca en veure-la (“veurel·lè) tant es retgirà
Que cap a sa vinya a galop hi va anar (2)

Caminant caminant, es cabrit se’n va anar
Cansat de menjar i amb sa panxa ben plena
Per això en arribar ja no el varen trobar (2)

I per això fora vessa!! (x2)

dilluns, 20 de febrer de 2012

Base Musical

Base musical de la melodia creada per 6è A de Mateu Fontirroig
Sa Cabra i Es Cabrit


divendres, 10 de febrer de 2012

divendres, 11 de novembre de 2011

Poesia Sa Cabra i es cabrit

Hola!!!

Noltros som sa classe de 5è B de CEIP ÀNGEL RUIZ I PABLO, d'Es Castell.

Aquí vos passam la nostra cançó de Sa cabra i es cabrit... després de setmanes de feina i una sessió setmanal amb na Carme, la nostra mestra de música, hem aconseguit acabar-la!!!

Fins aviat!!SA CABRA I ES CABRIT

Açò era i no era una cabra i un cabrit
que passejant van trobar una vinya
on hi havia uns rems molt polits.

Cabra i cabrit molta gola van tenir
i a sa vinya van entrar a menjar
sa cabra singlons i de gra en gra es cabrit.

Cabridet, jo menjaré de rem en rem
i tu ho podràs fer de singló en singló
perquè a ca nostra prest mos n’anirem.

Cabridet, tu menja de rem en rem
que de planta en planta jo menjaré
 perquè a casa prest mos n’anirem.

Van menjar fins “qu'ella” s’hi va embafar
‘nam cap a casa que ja en tenim prou
ja hi deus estar ple de tant de menjar.

Ella a n’es cabrit va intentar estirar
però com que ell hi volia quedar
sa cabra a l’amo va anar a cercar.

Vet aquí que l’amo vessa va tenir,
va fer venir es ca i així li va dir:
- ca, ves a sa vinya i fes sortir es cabrit.

Vet aquí que es ca vessa va tenir,
l’'amo a sa maça va anar a cercar
ves pega a n’es ca, que cerqui as cabrit.

Pro és que sa maça no hi va voler anar,
idò a n’es foc jo aniré a cercar
que cremi sa maça per no pigar as ca.

Es foc no hi va anar i a s’'aigu va avisar
-ves a apagar es foc que no em fa cas,
ella vessa va tenir, i a n’es bou va cridar.


Vet aquí que es bou no hi va voler anar,
a n’es carnisser l'’amo va anar a cercar,
i ell molt feiner as bou volgué escorxar.

Corrents es bou a beure’s s’aigu va anar
s’aigu a deveres cap a apagar es foc
i es foc a sa maça va voler cremar.

Sa maça es va alçar per pigar a n’es ca
i es ca en veure-la (“veurelè”) tant es retgirà
que cap a sa vinya a galop hi va anar.

Caminant, caminant es cabrit se’'n va anar
cansat de menjar i amb sa panxa ben plena
per això en arribar ja no el varen trobar.

I per això, fora vessa!!
dissabte, 15 d’octubre de 2011

Juan Palomo

El productor Juan Palomo, després de passar les vacances, vol fer unes cançons amb les nostres rondalles. Ens convida a participar en aquest projecte.


diumenge, 20 de març de 2011

Açò diu que era una cabra qui menava un cabridet menut. Un dia pasturant, va anar a passar per prop d’una vinya, i vol dir que, quan va veure es réms tan polits que hi havia, li va agafar gola, i hi va entrar.
Quan va ser dins sa vinya, digué an es cabridet:
-Saps què farem? Tu menja de gra en gra, i jo menjaré de singló en singló, com a més grossa que som.
Comencen a fer-ho aixines, però al punt en tingué més gola, i va dir an es cabridet:
-Tu ja pots menjar de singló en singló i jo menjaré de rém en rém.
Així ho feren, i al punt sa cabra torna dir:
- Saps què? Tu menja de rém en rém, i jo menjaré de planta en planta.
Quan va estar ben rodona li digué an es cabridet:
- Anem, que ja mos basta.
Però es cabridet va fer es desentés  i no volgué sortir fins que tingués sa panxa i barriga plena.
- Mira, que ho aniré a dir a l’amo! – va respondre sa mare.
- Idoi! – contestà es petit.-
Sa cabra com veu que de cap de ses maneres el pot ginyar a sortir de sa vinya, el deixa allà menjant, i se’n va a donar avís a l’amo, i li va dir:
- L’amo, venc a donar-vos avís de que es cabrit no vol sortir de sa vinya fins que tengui sa panxa i barriga plena.
L’amo qui tenia vessa d’anar-hi, va contestar:
- Jo hi enviaré es ca, i aquest prest el farà sortir. I diu:
- Ca, vés a sa vinya a fer sortir es cabrit que no vol sortir que no tengui sa panxa i barriga plena.
Però es ca també va tenir catxassa i no es va moure, i l’amo se n’anà a trobar sa maça i li va dir:
- Maça, vés a pigar  an es ca, perquè no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya  que no tengui sa panxa i barriga plena.
Però sa maça tampoc no es va moure, i l’amo, tot enfadat, se’n va anar an es foc, i li diu:
- Foc, vés a cremar la maça, que la maça no vol pigar an es ca,  i es ca no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya que no tengui sa panxa i barriga plena.
I què me’n direu? Ell es foc tampoc no es mogué, encara que l’amo l’amenaçàs amb anar a fer acudir s’aigo. Se n’hi va, i li diu:
- Aigo, ves a apagar es foc, que es foc no vol anar a cremar sa maça, sa maça no vol anar a pigar an es ca, i es ca no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya que no tengui sa panxa i barriga plena.
Ell s’aigo tampoc no se va moure, l’amo se’n va a cercar es bou, el troba i li diu:
- Bou, vés a beure s’aigo, que no vol anar a apagar es foc, i es foc no vol anar a cremar sa maça, i sa maça no vol anar a pigar an es ca, i es ca no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya que no tengui sa panxa i barriga plena.
I es bou també va tenir vessa, qui no es podia burinar, i no hi va anar; i l’amo, apurat ja de tot, se dirigeix an es carnisser i li diu:
- Carnisser, ves a escorxar es bou, que es bou no vol anar a beure s’aigo, s’aigo no vol anar a apagar es foc, i es foc no vol cremar sa maça, i sa maça no vol anar a pigar an es ca, i es ca no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya que no tengui sa panxa i barriga plena.
I es carnisser va estar tot d’una a punt, i parteix cap a escorxar es bou, i es bou, quan el veu, se’n va a beure s’aigo, i s’aigo a deveres a apagar es foc, i es foc a corrents a cremar sa maça, i sa maça de pressa a pigar an es ca, i es ca, com un coet, se’n va a sa vinya, i ja no hi va trobar es cabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rém.
Per això, fora vessa!.

Del llibre Rondaies de Menorca . Andreu Ferrer
Ediciones Nura, Editorial Sicoa. Menorca 1993